Navigace

Obsah

Textová část 2. změna Územního plánu obce Běstvina (1.65 MB)

Výkresová část 

celek (2.9 MB)

Koordinační výkres (21.07 MB)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (2.14 MB)

výkres základního členění území (2.15 MB)

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (14.27 MB)

Schválení 2. změny ÚP 

Veřejná vyhláška (355.63 kB)