Navigace

Obsah

Zpět

Informace o možnosti platby poplatků obci Běstvina bezhotovostně

Obec Běstvina informuje občany o možnosti platby poplatů obci bezhotovnostně - na účet.

Platba za popelnice (TKO): číslo účtu 1141586329/0800, částka 600 Kč/osobu starší 15 let, s trvalým pobytem v obci. Pokud není v nemovitosti nikdo trvale hlášen, je poplatek 600 Kč/nemovitost. Variabilní symbol je specifické číslo, proto prosím zavolejte pro toto číslo na obecní úřad tel.: 469 662 106.

Poplatek za psa: čáska je stanovena ve výši 50 Kč/1 psa, za každého dalšího psa je poplatek ve výši 75 Kč. (máte-li doma 1 psa,hradí se čáska 50 Kč, pokud máte psy 2 je to součet 50 Kč +  75 Kč = 125 Kč, za 3 psy je 50 + 75 + 75 = 200 Kč). Číslo účtu i variabilní symbol je stejný jako u popelnic, lze uhradit i v jedné platbě - součet popelnic a psa. Do poznámky pro příjemce je dobré napsat, že je platba kombinací "TKO + pes"

Poplatek za vodu z obecního vodovodu (pouze Běstvina a Vestec): číslo účtu: 35-1141586329/0800 (POZOR je nutné uvést to předčíslí), variabilní symbol je stejný jako u popelnic, částka za 1 m3 spotřebované vody je v letošním roce 23 Kč. K vodnému je potřeba přičíst ještě 200 Kč - pevná složka vody. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte "vodné do stavu: ......." a sdělet stav vodoměru. 

Opět je možné požádat o výpočet pracovníky OÚ telefonicky 469 662 106 nebo e-mailem: podatelna@obecbestvina.cz nebo brozkova@obecbestvina.cz.

Informace o termínu (splatnosti) poplatků: poplatky obci je nutné uhradit nejpozději do 15. 11. daného roku. Pokud poplatky nebudou uhrazeny do 31. 8. daného roku, obecní úřad zasílá informační e-mail, kde výši poplatků stanoví (dle odečtu vodoměrů pro vodné). 

 

Vyvěšeno: 26. 4. 2023

Datum sejmutí: 15. 12. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět