Navigace

Obsah

Zpět

Nařízení státní veterinární správy - veterinární opatření

Oznámení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření. Ohnisko nebezpečné nákazy - Ptačí chřipky v našem kraji. 

Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru. Naše obec (všechny její místní části) se nachází v PÁSMU DOZORU, což znamená (čl. 4):

odst. 1: obec nahlásí SVS Pardubického kraje soupis komerčních drůbežářských hospodářství, dále obec zajistí kontejener k bezpčenému uložení uhynulé drůbeže. Kontejner bude umístěn před budovou Obecního úřadu v Běstvině

odst. 2: Všichni chovatelé drůžbeže nebo jiného ptactva v zajetí se musí řídit pokyny SVS PK, tedy: nahlásit zvýšení nemocnosti nebo úmrtnosti drůbeže, zajistit dostranění uhynulé drůbeže dle pokynů SVS PK, zajistit zabránění případného šíření nákazy

odst. 3: Všichni provozovatelé komerčních chovů drůbeže se musí řídit pokyny SVS PK. 

odst. 4: Nařízení dále definuje, co je v pásmu dozoru zakázáno.

celý text dokumentu (384.82 kB)

Vyvěšeno: 8. 2. 2021

Datum sejmutí: 28. 2. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět