Navigace

Obsah

Nápisy na kamenech

Mezi Běstvinou a Pařížovem byla krajina v 19. století upravena jako pokračování zámeckého parku. Zbytky této úpravy jsou znatelné ještě dnes. V polích rostou skupiny starých stromů, jsou zde rybníky a směrem ke Spačicím se rozkládá les. Vše propojovala spletitá soustava štětovaných cest, přes potoky byly zbudovány mostky. Cesty sloužily pro projížďky na koních, zřejmě i pro jízdu kočárů. Nejznámější z těchto cest je alej "Plezírka", vedoucí z Běstviny k rybníku Hluboš (i Hluboc, dnes je známý pod jménem "Kudrňák"). V této romanticky založené krajině je několik nenápadných zajímavostí. V lese za táborem, směrem na Spačice (v bývalé oboře) jsou dva kameny s vytesaným nápisem. První je zřejmě náhrobkem koně (majitele panství Augusta Herzogenberga). Druhý má asi jinou historii. Vytesané letopočty se shodují s roky svatby a stříbrné svatby císaře Františka Josefa a císařovny Alžběty "Sisi". Shodné je i datum 24. dubna. Podle běstvinské farní knihy byly na oslavu výročí vysazeny ve staré oboře tři duby. Je možné, že je označoval právě tento nápis. Kameny jsou z horniny, která se zde jinak nevyskytuje a musela být dovezena (fylit, svor?)

kamenykameny

Další kámen, či skalní výchoz je asi uprostřed hráze jmenovaného rybníka. Vyryt je zde, tentokrát do ruly, monogram A. H.

kameny