Navigace

Obsah

Původ vlastního jména "Běstvina"

O vysvětlení, jak vznikl název naší obce, se snažili lidé již v dřívějších dobách. Běstvina je poprvé připomínána roku 1137 v letopisu kanovníka vyšehradského, pokračovatele kronikáře Kosmy.

Zde jsou uvedeny všechny názory na původ pojmenování, které se mi podařilo zjistit:

23

Zajímavostí je, že příjmení Bestvina je rozšířené po celém světě, stačí jen zalistovat ve vyhledávači nebo hledat na Facebooku...