Stará cesta (z Pařížova směrem na Moravany)

Oprava cesty

V roce 2006 začala oprava počátku cesty, která vedla původně z Pařížova na Moravany. Začíná v prudké zatáčce mezi bývalým hostincem a kostelem. Je to cesta velmi stará, uvádí se, že právě tudy vedla původní Libická (Liběcká) stezka. Později se jí říkalo "Rabenhauptovská", podle majitelů panství, kteří ji zřejmě obnovili. Dnes končí v polích, ale bylo možno ji projít celou ještě asi před třiceti lety. Nyní bude sloužit jako příjezdová komunikace k domkům, které se zde staví a cesta tak dostává nový význam.

Pod cestou byl nyní rozšířen vodovodní řád (o 52 m) a také kabelové vedení.

oprava cesty

Ilustrace k přednášce pro Muzejní a vlastivědný spolek "Včela Čáslavská" od Mgr. Filipa Velímského, Ph.D. a Josefa Moravce z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Pracoviště Kutná Hora, které se týkají této cesty.

Děkuji za svolení k publikaci na těchto stránkách.