Jalovčí

Jalovčí

Nedaleko Ostružna, ale ještě na běstvinském katastru se v lese nacházejí dnes již nepatrné zbytky po bývalé hájovně. Místo se kdysi nazývalo Opletenice (Wopeni Berg), Jalovčí, ale je také známé, podle posledních majitelů, i jako "Vávrovna". Budova byla zbořena někdy v šedesátých letech minulého století, když předtím většina zdejších obyvatel zemřela na TBC. Podle katastrální mapy se dokonce zdá, že tu bývalo stavení několik.

Právě zde na blízkém triangulačním bodu (bývaly to stavby podobné dřevěné rozhledně) vztyčil kapitán Vavrečka se svým bratrem a pan Josef Vávra 7. května 1945 (na konci II. sv. války) první státní vlajku v okolí.

Dnes toto místo znají jen starousedlíci, je ztracené v lesním podrostu, a náhodný návštěvník je lehce přehlédne. Nejzajímavější je tu asi stará, kamenem roubená studna, odhadem hluboká 7 - 8 m. Protože zde hrozilo veliké nebezpečí úrazu, byla letos, na žádost obecního úřadu majitelem pozemku alespoň provizorně zakryta.

Fotogalerie