Zámek v Běstvině

Zámek v Běstvině

Zámek stojí v Běstvině na hlavní křižovatce uprostřed obce a přímo před budovou je zdejší autobusová zastávka. Jak zámek vypadal právě před 100 lety a popis bývalého vybavení si můžete přečíst zde. Další odkaz je zde - ten, narozdíl od prvního, připouští pouze stavební úpravy východního křídla a ne úplné zbourání - naopak je sem umístěna nejstarší část (bývalá tvrz). Dnes je zámek pro veřejnost nepřístuný a zcela prázný. Na nádvoří zámku již dnes nenajdeme bývalou starou kamennou kašnu, do parku nevede klasicistní chodiště. Budova je i bez uváděného zařízení. Oltář ze zrušené kaple sv. Vojtěcha je umístěn v běstvinském kostele, lavice jsou, podle kroniky, v kostele v Pařížově (pravděpodobně ale byly uskladněny na místní faře). Není zde již ani ZŠ speciální a ZŠ praktická a zámek na další využití teprve čeká. V současné době patří (podle katastru nemovitostí) společnosti FUTURE HOUSE PRAGUE s.r.o., která zde chce provozovat domov pro aktivní důchodce.

Mapa

Za zámkem se rozkládá přírodně krajinářsky založený park z počátku 19. století. V roce 1935 byl postaven v parku dřevěný pavilon, který je dnes v havarijním stavu.

FOTOGALERIE - stav v roce 2009 (doplněno)

1

FOTOGALERIE

Historie zámku - August Sedláček

Historie zámku - Almanach

Stavba má novou fasádu a opravenou střechu. Zámecká kaple je zrušena a v této místnosti, která procházela přes dvě podlaží, je vestavěno opět patro. Arkády v přízemí nádvoří jsou uzavřeny zasklenými dřevěnými rámy již mnoho let. Bohužel jsou dnes nepřístupné původní sklepy - vchod i okénka jsou zazděny a samotné sklepy údajně zasypány. Díky panu Arnoštu Drozdovi se podařilo zjistit, že šlechtický erb umístěný na zadním štítu budovy patří dosud žijícímu roduhrabat z Rotkirchenu. Tento rod vlastnil zámek od roku 1845. Podle pamětníků byly kdysi při stavebních úpravách v parku odkryty základy zřejmě ještě starší tvrze, umístěné snad na ostrůvku v bývalém rybníku v těsné blízkosti zámku (severním směrem). Základy prý měly kruhový půdorys o průměru asi 15 m.

Podobně mohla vypadat i původní tvrz v Běstvině 

1

Mapa Běstviny a zámeckého parku ještě s rybníkem a ostrůvkem na povinných císařských otiscích z let 1824 - 1843.