Původ vlastního jména "Běstvina"

Původ vlastního jména "Běstvina"

O vysvětlení, jak vznikl název naší obce, se snažili lidé již v dřívějších dobách. Běstvina je poprvé připomínána roku 1137 v letopisu kanovníka vyšehradského, pokračovatele kronikáře Kosmy.

Zde jsou uvedeny všechny názory na původ pojmenování, které se mi podařilo zjistit:
  • Původ názvu se nejprve odvozoval od vína, ale to bylo později zavrženo jako uměle vytvořené slovo. Uvádělo se například, že se tady dařilo vínu (vinné révě) a podle toho tedy prý ves vína. Podobně dopadl názor, že se zde pěstovalo víno a pak již ne, tedy ves bez vína (bezvinná). Někdy bývalo použito i něměckého bester Wein (nejlepší víno). Říká se, že se v okolí Běstviny víno pěstovalo až dávno po tom, co byl název užíván. Podle záznamů byly totiž nyní již zaniklé vinice založeny až po roce 1753. Pro úplnost je ale nutno dodat, že podmínky pro pěstování viné révy zde byly zřejmě dobré stále a nic nebránilo tomu, aby se tady pěstovalo víno i v dřívějších dobách. Ostatně celkem nedaleko leží i obce Vinice a Vinaře (první zmínka 1192).
  • Jiný je názor, který slovo Běstvina odvozuje od jména mýtického stvoření ze slovanské mytologie - Běs. Tedy místo, kde se vyskytují Běsové, démoni, kteří dokázali způsobit i slepotu, která zřejmě mohla mít význam i takzvané vnitřní slepoty. V této souvislosti je zajímavá do dnešní doby tradováná pověst o ženě ovčáka, která se vodou ze studánky na farské zahradě zbavila očního neduhu. Celá pověst by tak mohla být alegorií na vítězství křesťanství nad pohanstvím...
  • Ladislav Horák (poznámky v knize Cesta Liběcká) se domnívá, že je použito slova bzděti, t. j. dávati znamení kouřem. Z toho je později v Pamětní knize obce Běstvina odvozeno bzdíti - prý páliti, spalovati (pralesy v okolí).
  • Další a snad i uznávaný názor je, že je základem pojmenování staroslověnské slovo běstvo (refugium, útočiště). V dávných dobách tudy vedla Liběcká stezka, po které pronikalo do našich končin křesťanství z Byzantské říše. Pronásledovaní uprchlíci snad našli na místě dnešní Běstviny jakési útočiště. Vlastně i v blízkém Pařížově je ve věži místního kostela dnes znovu objevené nadstandardně zabezpečené refugium...

23

Zajímavostí je, že příjmení Bestvina je rozšířené po celém světě, stačí jen zalistovat ve vyhledávači nebo hledat na Facebooku...