Informace o obci

fotoTisíciletá obec (338 m n.m, 515 obyvatel) leží na jižním úpatí Železných hor. Je připomínána již roku 1137 (existence kostela a fary) v letopisu kanovníka vyšehradského, pokračovatele kronikáře Kosmy. Její vznik je úzce spojen se starou Liběckou stezkou a byzantskou kulturou. Již předhistorická existence této zemské stezky navazující na Zlatou stezku je doložena nálezy římských mincí. Území obce se rozkládá na ploše 1407 ha a zahrnuje i tyto místní části: Spačice, Pařížov (do roku 1960 samostatné), Vestec a Rostejn (se Zbohovem a Drhotínem).

fotoDominantu obce tvoří farní kostel svatého Jana Křtitele. V roce 1726 byl barokně přestavěn z původní gotické stavby. Šestiboká kaple svatého Jana Nepomuckého (pravděpodobný autor J. B. Santini) byla postavena kolem roku 1720 ve slohu barokní gotiky. Barokní zámek je ze 17. století. Posledními majiteli zdejšího rozsáhlého panství byli Herzogenbergové. Kolem zámku se rozkládá park (4 ha) se vzácnými dřevinami, ve kterém stojí dřevěný pavilon z roku 1935. Kaplička svaté Panny Marie na vrcholu zvaném Vinice je z počátku 18 století. Další zajímavá kaplička Srdce Ježíšova a P. Marie se nachází na východním okraji obce a velký dřevěný kříž byl kdysi vztyčen na kopci severovýchodně nad Běstvinou. Toto místo se podobá vrcholu Kalvárie. Filiální kostel sv. Marie Magdaleny v Pařížově pochází z první poloviny 12. století, kolem je malý hřbitov.

Přehrada v Pařížově byla postavena po velké povodni v roce 1908 na řece Doubravě. Kulturní památkou je dnes její hráz v gotizujícím slohu, 23 m vysoká a 142 m dlouhá s kaskádovým přepadem vody. Stavba byla dokončena roku 1913.

V obci je pošta, mateřská škola, zdravotní středisko, fotbalové hřiště, dva obchody, dva hostince, kadeřnictví, malíř a natěrač, kominík, stavební podnik a provozovny stavebních řemesel. Dále slévárna barevných kovů a tři vodní elektrárny v Pařížově, pila v Rostejně a Běstvině.

Jednu čtvrtinu území pokrývají lesy. Z Běstviny vycházejí tři značené turistické stezky. Osobitý ráz má zalesněné údolí Doubravy, kde je přírodní park a řeka zde protéká kamenitým korytem. Ke koupání je vhodný rybník Hluboš, pro rybolov přehrada v Pařížově. U rybníka je letní tábor po děti (150 lůžek). Ubytování uvnitř obce je v objektu č.p. 91 (6 lůžek) a ve výstavbě je penzion s restaurací (40 lůžek). V územním plánu je ve všech částech obce dostatek levných stavebních míst pro výstavbu bytů, občanských zařízení, pro stavby podniků, služeb a průmyslu.