Poplatky

Poplatky pro rok 2024 můžete uhradit v průběhu celého roku, nejpozději však do 10. prosince. Pokud nebudou poplatky uhrazeny do 31. srpna, oznámí obec e-mailem nebo telefonicky poplatníkovi, výši poplatku a upozorní tím na poplatkovou povinost.

Místní poplatek za svoz odpadu:

  • částka 650 Kč/osobu starší 15 let/rok (u nemovitostí, kde jsou trvale hlášené osoby)
  • částka 650 Kč/nemovitost (kde není nikdo trvale hlášen)

poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ Běstvina v úředních hodinách, nebo bezhotovostně na číslo účtu 1141586329/0800. Varibialní symbol k platbě vám sdělí pracovnice úřadu na tel.. 469 662 106

Místní poplatek za psa:

  • částka 50 Kč za 1 psa, za každého dalšího psa 75 Kč

poplatek můžete hradit stejným způsobem jako poplatek za odpady. 

Poplatek za vodu:

  • sazba poplatku je 28 Kč/m3 vody + 200 Kč pevná složka vody. 

Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ v úředních hodinách nebo bezhotovostně na číslo účtu: 35-1141586329/0800. Variabilní symbol k platbě vám sdělí pracovnice úřadu na tel.: 469 662 106 (je stejný jako v minulých letech). Do poznámky pro příjemce prosím uveďte: úrada vodného do stavu ........m3 (uveďte stav na vodoměru).

upozornění: číslo účtu na poplatek za vodu musí mít předčíslí a tím se odlišuje od čísla účtu na úhradu ostatních poplatků.