Zastupitelstvo

Adresa

Běstvina 29
53845, Běstvina
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Alena Salaquardová

členka zastupitelstva

Ing. Andrea Procházková, Dis.

členka zastupitelstva

Barbora Tyllerová

členka zastupitelstva

Ing. Jaroslav Žák

člen zastupitelstva

Ing. Jan Urban

člen zastupitelstva

Ing. Jaromír Adámek

člen zastupiltestva

Martin Trojan

místostrarosta obce

Karel Jelínek

člen zastupitelstva

Iveta Šimonová

členka zastupitelstva

Anna Šmídová

členka zastupitelstva