Komunikace pro chodce - Rostejn

Název projektu: Komunikace pro chodce – Rostejn (místní část Drhotín a Zbohov)

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012942

 

Datum zahájení: 26. 1. 2018

Datum ukončení: 30. 9. 2020

Popis

Projekt řeší výstavbu chodníku podél silnice II. třídy (II/340) přizpůsobeného osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně místa pro přecházení, vedoucího k zastávce veřejné hromadné dopravy umístěné v jízdním pruhu silnice III/344 28, jenž zvýší bezpečnost dopravy cílových skupin (obyvatel, návštěvníků, dojíždějících za prací a službami i uživatelů veřejné dopravy).

Cíle

Cílem projektu je výstavba chodníku podél silnice II. třídy (II/340) přizpůsobeného osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně místa pro přecházení, vedoucího k zastávce veřejné hromadné dopravy umístěné v jízdním pruhu silnice III/344 28, jenž zvýší bezpečnost dopravy.

Výsledky

Realizací projektu dojde k dojde k výstavbě chodníku podél silnice II. třídy přizpůsobeného osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně místa pro přecházení, vedoucího k zastávce veřejné hromadné dopravy (stávající zastávka autobusu je umístěná v jízdním pruhu silnice III/344 28, chodníky dále pokračují v souběhu se silniční komunikací II/340).

Cílové skupiny se tak nebudou muset pohybovat přímo po silnici II/340, kterou jsou nyní nuceni využívat a jež pro ně představuje vysoké nebezpečí a ohrožení bezpečnosti. Pro obyvatele, návštěvníky, dojíždějící za prací a službami i účastníky veřejné dopravy půjde tedy hlavně o zvýšení bezpečnosti, projekt však přináší i další změny:

  • snížení ohrožení cílových skupin v místě realizace projektu,
  • snížení rizika vzniku dopravních nehod na silnici II. třídy (II/340) v místních částech obce Běstvina,
  • přizpůsobení nového chodníku pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
  • zlepšení služeb veřejné dopravy (začátek řešeného úseku v místě autobusové zastávky),
  • vytvoření místa pro přecházení přes místní komunikaci,
  • zvýšení dostupnosti významných cílů každodenní dojížďky.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.