Znak obce Běstvina

Od roku 2017 se obecní zastupitelstvo zabývalo otázkou vytvoření znaku obce Běstvina. Zpracování této důležité standardy obce zadalo firmě ALERION s.r.o., která se heraldikou zabývá.

Zastupitelstvo složitě rozhodovalo o jednotlivých návrzích, které předložili jak občané Běstviny, tak heraldik firmy ALERION s.r.o. V roce 2018 byla schválen návrh zastupitelstvem a následně, dne 17. září 2018 předal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pan Radek Vondráček, starostce obce Běstvina, paní Marii Brožkové, rozhodnutí o schválení návrhu znaku a vlajky obce.

Obec má tedy od rok 2018 svůj znak a vlajku.

Popis jednotlivých symbolů obce je představen v souboru: 

BLASON - znak a vlajka obce Běstvina Typ: PDF dokument, Velikost: 24.59 kB

znak obce Běstvina Typ: PDF dokument, Velikost: 99.91 kB

vlajka obce Běstvina Typ: PDF dokument, Velikost: 91.68 kB