Územní plán

Územní plán

územní plán obce Běstvina

územní plán obce Běstvina.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,83 MB

2.změna Územního plánu obce Běstvina

Textová část 2. změna Územního plánu obce Běstvina

Textová část 2. změna Územního plánu obce Běstvina.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,65 MB

2.změna Územního plánu obce Běstvina > Výkresová část

celek

celek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,9 MB

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 21,07 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,14 MB

výkres základního členění území

výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,15 MB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,27 MB

2.změna Územního plánu obce Běstvina > Schválení 2. změny ÚP

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 355,63 kB